KONTAKT

       Na podstawie art. 13 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób                            fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy                                      95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L Nr 119) - informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Szmizjerka sp. z o.o. ul. Karmelicka 19/39, 00-168 Warszawa, oraz podmioty trzecie z nią współpracujące tj., spółka TDH Sp. z o.o. ul. Karmelicka 19/39, 00-168 Warszawa. 
  2. Dane kontaktowe: TDH Sp. z o.o. ul. Karmelicka 19/39, 00-168 Warszawa. 
  3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w celu kontaktu z administratorem.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania  lub usunięcia danych niewymaganych dla realizacji umowy.
  5. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów, np. kontrahenci wykonujący zewnętrzną obsługę Administratora takie jak biuro rachunkowe, firmy kurierskie i pocztowe.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane do państw trzecich.

       Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, jednak nie dłuższym niż 10 lat.

Wybierz Sklep

Wybierz interesujący Cię temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie marketingu bezpośredniego przez firmę Szmizjerka sp. z o.o. oraz podmioty trzecie współpracujące tj. spółkę TDH Sp. z o.o. dotyczące oferowanych produktów i usług przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (np. wysyłanie sms, e-mail, kontaktowanie się przez telefon). Pełna treść klauzuli

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Szmizjerka sp. z o. o. oraz podmiotów trzecich współpracujących tj. spółkę TDH Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pełna treść klauzuli