PRACA

Na podstawie art. 13 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L Nr 119) - informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Szmizjerka sp. z o.o. ul. Karmelicka 19/39, 00-168 Warszawa.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:iod@szmizjerka.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z ubieganiem się Pani/Pana o zatrudnienie i wypełnianiem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108) oraz innych ustaw.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych niewymaganych przez Kodeks pracy.
5. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych niewymaganych przez Kodeks pracy.
6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą w udostępniane podmiotom trzecim, a odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane do państw trzecich.
11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w celu przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 2 lata.

Prosimy o zawarcie poniższej klauzuli niezbędnej do procesu rekrutacji:

mail Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szmizjerka Sp. z o.o.moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

Wybierz stanowisko

Wybierz Sklep